Sản phẩm mới
tmSales 2016 6.1.30 - Quản lý kinh doanh
  • Phần mềm hỗ trợ quản lý kho hàng, nhập, xuất bán sỉ; bán lẻ với mã vạch. Có thể sử dụng mã vạch có sẵn trên sản phẩm, có thể phát sinh mã vạch mới. Mã vạch có thể bao gồm trọng lượng sản phẩm được in ra từ cân điện tử.
  • Quản lý danh mục hàng hóa - sản phẩm, các bảng giá bán hàng và chế độ khuyến mãi. Một loại sản phẩm có thể nhập xuất với nhiều đơn vị tính khác nhau. Sản phẩm cũng có thể được lắp ghép, pha chế từ nhiều linh kiện, thành phần khác nhau.
  • Quản lý danh sách người cung cấp, khách hàng, theo dõi doanh số và tính điểm tích lũy.
  • Quản lý chứng từ kinh doanh: đơn hàng, nhập - xuất kho bán sỉ, chuyển kho nội bộ, thu - chi, tính tiêu hao các sản phẩm thành phần, linh kiện.
  • Theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ và lập các báo cáo kinh doanh
  • Phần mềm có thể sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2008 R2, SQL Server 2014 trên Windows XP, 7, 8, 10.
  • Phần mềm có thể hỗ trợ quản lý một cửa hàng trên máy đơn, mạng nội bộ (LAN) hoặc quản lý chuỗi cửa hàng trực tuyến trên Internet.